Архівний відділ

Бородянської райдержадміністрації

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Архів Бородянського райвиконкому створений у 1929 році.

До 1960 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ.

З 1960 року Бородянський районний архів підпорядкований райвиконкому та архівному відділу Київського області.

З 1963 по 1966 роки архівний підпорядкований виконкому Макарівського  району Київської області.

З 1989 року районний архів підпорядкований Державному архіву Київської області.

З метою поліпшення розвитку архівної справи в районі та забезпечення  схоронності і обліку, виявлення та організації використання документів рішенням № 74 виконкому Бородянської районної Ради народних депутатів від 17.03.1983 року затверджено Положення про державний Бородянський районний архів.

Відповідно до Указу Президента Л. Д.  Кучми від 20 липня 1995 року № 633/95 утворюються районні державні адміністрації, яким передбачено затвердити  положення  про управління, відділи та інші служби державних адміністрацій.

У цьому ж році створюються архівний відділ Бородянської районної державної адміністрації.

27 грудня 1995 року прийнято розпорядження № 87 «Про забезпечення схоронності документів Національного архівного фонду», яким зобов’язано сільських та селищних голів виконкомів скласти зведені номенклатури справ та погодити їх в архівному відділі, упорядкувати, описувати та передати документи на державне зберігання.

Відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» державні органи, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, використання їх у службових, виробничих та інших цілях, а також для захисту законних інтересів громадян.

Архівний відділ Бородянської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, утворюється головою Бородянської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові  районної державної адміністрації, Державному архіву Київської області, Держкомархіву.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України  та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора Державного архіву Київської області, а також положенням про відділ.

Іваненко Іван Лук’янович працював завідувачем  архіву Бородянського району з 1943 – 1963, 1966 – 1983 роки.

У 1967-1968, 1983-2000 роках працював завідувачем архівом Василенко Валентин Францовича, 1944 р. н., закінчив Ірпінський індустріальний технікум.

У  2000-2008 роках на посаді завідувача архіву працював Шальопа Володимир Іванович, 1962 р. н., закінчив Каспійське вище військово-морське училище ім. С. М. Кірова.

З 2008 року по 2011 рік начальником архівного відділу райдержадміністрації працював Самусь Володимир Іванович, 1956 р. н., закінчив Київський інститут народного господарства.

З 01.04.2011 року на посаді начальника архівного відділу райдержадміністрації працювала Борейко Марія Михайлівна, 1960 р. н., закінчила Немирівське педагогічне училище Вінницької області,  Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

З 01.06.2012 року у штатний розпис архівного відділу  введено одну одиницю. На посаді головного спеціаліста архівного відділу працює Юркевич Любов Миколаївна, 1977 р. н., закінчила Київський національний університет ім..  Т. Г. Шевченка.

У травні 2012 року архівний відділ підключено до мережі Інтернет.

У травні 2014 року розпорядженням голови Бородянської районної державної адміністрації № 154 "Про упорядкування структури Бородянської районної державної адміністрації" перейменовано архівний відділ в архівний сектор Бородянської районної державної адміністрації (далі - Бородянської РДА).

З 24.10.2016 року на посаді завідувача архівного сектору працює Юркевич Любов Миколаївна. 

З 24.10.2016 року на посаді головного спеціаліста архівного сектору працює Вороніна Анна Анатоліївна, 1993 р. н., закінчила Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю правознавства та здобула кваліфікацію юриста.

Робота архівного сектору, спрямована на виконання заходів розвитку архівної справи та управління архівною справою на території Бородянського району, проводиться  згідно Плану розвитку архівної справи на 2018 рік, затвердженого головою Бородянської РДА від 21.11.2017 № 62-01.

Архівний сектор Бородянської РДА розташований за адресою: 07801 смт Бородянка, вул. Центральна, 311 Бородянського району Київської області,  т. 04577-5-11-41.

Архівний сектор РДА знаходиться в пристосованому приміщенні. Приміщення має позавідомчу охорону. Об’єм  пристосованого архівосховища складає 285 куб. м. Загальна площа архіву складає 70 кв. м. В одній кімнаті розміщена робоча кімната та 2 архівосховища місткістю 27000 од. зб. Стелажне обладнання протяжністю 448 погонних метрів. Стелажі завантажені на 81, 59%. Робоча кімната площею 30 кв. м обладнана необхідними меблями, електролампами із закритими плафонами. В архіві передбачені первинні засоби пожежегасіння: 5 порошкових вогнегасників ВП – 5А для безпеки у приміщення архівного сектору. Температурний режим у приміщенні архіву відповідає нормам, середня температура повітря +16-18 С. Вологість нормальна. Форма власності на приміщення комунальна.

 Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства на території Бородянського району;

- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи та діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. 

Архівний сектор Бородянської РДА, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

1) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у сфері архівної справи на території Бородянського району та вживає заходи про усунення недоліків;

3)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють на території району;

- документів особового походження;

- фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

- друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

4) організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або  вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

5) готує матеріали для проведення державним архівом Київської області реєстрації документів Національного архівного фонду, які зберігаються на території району;

6) інформує державний архів Київської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

7) веде облік юридичних та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору Бородянської РДА, на підставі затверджених списків;

8) подає на затвердження Державного архіву Київської області спискі джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору;

9) подає райдержадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

10) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів;

11) надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

12) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву Київської області;

13) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

14) передає державному архіву Київської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

15) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

16) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб;

17) визначає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

18) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

19) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 Структура архівного сектору: завідувач та головний спеціаліст архівного сектору.

Пріоритетним напрямком роботи архівного сектору Бородянської РДА залишається встановлення єдиного для всіх установ порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до передавання на постійне зберігання до державного архіву, суворе дотримання законодавчих та нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства. Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства. Організація формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду. Надання якісних та комплексних інформаційних послуг у сфері архівної справи.

Архівний сектор Бородянської РДА є структурним підрозділом Бородянської районної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Підпорядкований голові Бородянської РДА, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Київської області.

Іваненко Іван Лук'янович працював завідувачем архіву Бородянського району з 1943-1963,  1966-1983 роки.

1967-1968, 1983-2000 роках працював завідувачем архіву Василенко Валентин Францович, 1944 р. н., закінчив Ірпінський індустріальний технікум.

З 2008 по 01.03.2011 року на посаді начальника архівного відділу працював Самусь Володимир Іванович, 1956 р. н., закінчив Київський інститут сільського господарства.

З 2011 по травень 2015 року на посаді начальника архівного сектору працювала Борейко Марія Михайлівна, 1960 р. н., закінчила Немирівське педагогічне училище Вінницької області,  Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1.   (Переглянути)
  2.   (Переглянути)
  3.   (Переглянути)